Boland Laerskole Tennis Spanne 2015


Vir aandag :Skoolhoofde , Ouers en spelers.

Baie geluk aan die onderstaande spelers wat opgeneem is in die 2015 BOLAND LAERSKOLE tennisspan. Spelers 1 – 12 is BOLAND A en 13 – 24 speel BOLAND B.

Boland Laerskool Tennis Spanne 2015

Tennis Groete
Jakkie Burger
Voorsitter Boland Laerskole Tennis

Baie geluk aan al die spelers asook die afrigters en ouers vir al die harde werk en opoffering !
Congratulations to all these players and also their parents and coaches for a year’s hard work and sacrifice !

From Tennisonline