Boland Laerskole Tennis Spanne 2014


Baie geluk aan al die spelers en ook die ouers vir al die opoffering !
Congratulations to all these players and parents on a year’s hard work !

Vir aandag :Skoolhoofde , Ouers en spelers.

Namens die Boland Laerskole Bestuur wens ons die volgende spelers geluk met hul pragtige prestasie. Hierdie spelers sal dan amptelik Boland Laerskole tennis verteenwoordig gedurende 2014.

Daar word n versoek gerig dat die spelers wat nog nie klere bestel het nie so gou moontlik dit bestel . Bestellings sluit 9 Desember 2013. U kan Marianne Grobler kontak by 072 435 9442 of mg@isat.co.za vir enige navrae. Bestelling word bevestig met bewys van betaling. Bankbesonderhede : BOLAND LAERSKOLE TENNIS , ABSA , Spaar , 927 029 1630. Daar is vanjaar pragtige pette ook beskikbaar @ R55 per pet.

Tennis Groete
Boland Bestuur

Boland Laerskool Tennis Spanne 2014