ROX Masters 2013 Invitation List


BOLAND MEESTERS TOERNOOI 2013

Beste Ouers, Spelers en Afrigters

Die uitnodigings lys en inskryfvorm vir die Rox Boland Meesters toernooi van 2013 is beskikbaar vir aflaai hieronder. Kliek asb op skakels.

Rox Meesters Uitnodiging
Rox Meesters Inskryfvorm

Meestersuitnodigingslys

Baie geluk aan almal wat uitnodigings ontvang het. Dit is baie belangrik dat alle spelers op die lys, ingesluit reserwes, vir Gerda Byrne, die organiseerder, so spoedig moontlik per epos bevestig of hul beskikbaar is om te kan speel al dan nie. Dit moet teen einde Maandag, 2 September afgehandel wees, waarna by gebrek aan bevestiging, sulke spelers vervang sal word met reserwes.

NB: Alle navrae moet asb direk aan die organiseerder gerig word. Gerda Byrne ( 082 488 4580) gerda.byrne@gmail.com

Vriendelike groete en sterkte!
Tennisonline

Dear Parents, Players and Coaches

The invitation list and entry form for the Rox Boland Masters tournament of 2013 is available for download below. Please click on the links.

Rox Masters Invitation
Rox Meesters Inskryfvorm

Masters invitation list

Congratulations to everyone that got invited. It is very important that all players on die list, including reserves, confirm their availability to play to Gerda Byrne, the organizer, by email. This process needs to be concluded at the end of Monday, 2 September, whereafter all players not confirmed, will be replaced by one of the reserves.

NB: All queries to be directed to the event organizer, Gerda Byrne ( 082 488 4580) gerda.byrne@gmail.com

Kind regards and good luck!
Tennisonline