Strand / Somerset Wes Rox court venuesThe court venues with maps for the Strand / Somerset Wes Rox 2013 Junior Tennis Tournament can now be viewed by clicking the link / address below :

Somerset Wes Rox Courts

Aanvaardingslys/Confirmed list:
Indien jy ingeskryf het en nie op die lys verskyn nie, het ek nog nie jou betalingbewys ontvang nie.
If you have entered and your name is not on the list, I have not yet received your payment receit.

Meld asb aan om 8h00 by die onderskeie bane. Van die bane het geskuif agv getal inskrywings. Daar is volledige Kafees by Strand Tennisklub, Rekreasie en Somerset Wes Country Club. By die skole, bring asb eie verversings saam.

Please report at 08h00 at the venues. Some of the venues have changed due to amount of entries. There is a Tuckshop at the club courts: Strand Tennisclub, Recreation and Somerset West Country Club. Please bring own refreshments at the school courts.

To download and print a copy of the court venues, please click the link below:
Somerset Wes Rox Courts document