Somerset West Rox Tournament entries


Inskrywings vir die Somerset Wes Rox toernooi is nou oop. Aangesien dit die vyfde en laaste been in hierdie reeks is, is dit die laaste geleentheid vir spelers om te kwalifiseer vir ‘n uitnodiging na die Meesters toernooi later die jaar.

Vir meer inligting, kliek asb op die skakel hieronder om u na die aanlyn inskrywings vorm te neem:
http://www.tennisonline.za.net/tennis/rox/rox_somersetwes.php

Entries for this tournament is now open. As this is the final and fifth leg in this series, it is the last chance for players to earn an invite to the Masters tournament later this year.

For more info and the online entry form, please click on the link below to take you to the online entry form.

http://www.tennisonline.za.net/tennis/rox/rox_somersetwes.php

BELANGRIK : Dit is ‘n gewilde toernooi en bane is beperk. Indien geen bewys van betaling ontvang is teen datum van aanvaardingslys nie, sal spelers van lys afgehaal word en nie aan die toernooi kan deelneem nie.
IMPORTANT : This is a popular tournament and courts are limited. If no proof of payment has been received by the date of the acceptance list, such players will be removed from the list and will not be able to participate in the tournament.